Misiunea Countryside

Misiunea Countryside

Misiunea Countryside este o organizaţie misionară care susţine o filozofie de viaţă bazată pe slujire. În cadrul organizatiei, accentul cade pe modelare şi creştere spirituală, ucenicie şi mentorare.

Misiunea Countryside are o activitate misionară în parteneriat cu Universitatea Emanuel din Oradea prin implicarea studenţilor în cadrul Misiunii Countryside în ţară şi străinătate.

Misionarii sunt oamenii pe care Dumnezeu îi cheamă pentru o lucrare specială de propovăduire a Evangheliei, dar un stil de viaţă misionar este o perspectivă asupra vieţii pe care Dumnezeu o cere de la fiecare credincios şi această perspectivă este răspândită de către Misiunea Countryside.

Viziunea care înglobează organizatia Countryside merge dincolo de răspândirea Evangheliei. Interesul pentru a-i ajuta pe participanţi să-şi contureze un stil de viaţă misionar, indiferent de cultură, vârstă sau profesia lor defineşte Misiunea Countryside.